slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide6 slide7 slide8 slide9 slide10 slide11 slide12 slide13 slide14
 • Lập mô phỏng giao thông và đề xuất mạng lưới kết nối
 • Lập mô phỏng giao thông và đề xuất mạng lưới kết nối

  Tên dự án Lập đề xuất phương án kết nối giao thông cho dự án Saigon Peninsula và trung tâm thành phố
  Chủ đầu tư Công ty cổ phần tư vấn kí thuật đầu tư thương mại Hoàng Dương
  Đơn vị tư vấn SUD
  Địa điểm thực hiện Hồ Chí Minh
  Thời gian thực hiện 2017

   

Nội dung chính của dự án: Mô phỏng giao thông và đề xuất mạng lưới kết nối cho khu vực Dự án bao gồm toàn bộ hành lang kết nối từ khu vực trung tâm thành phố ( Quận 1), khu vực Quận 4 và Quận 7. Tập trung nghiên cứu trên các trục đường chính thuộc Quận 4 và Quận 7 như : Trục đường Nguyễn Tất Thành, Huỳnh Tấn Phát, Đoàn Văn Bơ,Đào Trí, Cầu Thủ Thiêm, Cầu Phú Mỹ, Nguyễn Thị Thập, Nguyễn Văn Linh. Các công việc chính cụ thể như sau:

- Phân tích hiện trạng giao thông vân tải tại khu vực nghiên cứu;

- Phân tích lưu lượng giao thông tại các trục đường có kết nối với dự án và Dự báo như cầu giao thông trong tương lại - Kịch bản có dự án;

- Đề xuất phương án quy hoạch kết nối;

- Lập báo cáo đề xuất đề xuất phương án Quy hoạch kết nối giao thông.

Dự án cùng chuyên mục

<<1 2 3 4

Đối tác