slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide6 slide7 slide8 slide9 slide10 slide11 slide12 slide13 slide14
 • 	Lập Báo cáo đánh giá tác động giao thông - Khu liên hợp Thể dục thể thao và Dân cư Tân Thắng, Phường Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TP HCM
 • Lập Báo cáo đánh giá tác động giao thông - Khu liên hợp Thể dục thể thao và Dân cư Tân Thắng, Phường Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TP HCM

  Tên dự án Lập Báo cáo đánh giá tác động giao thông - Khu liên hợp Thể dục thể thao và Dân cư Tân Thắng, Phường Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TP HCM
  Chủ đầu tư Công Ty Cổ Phần Gamuda Land (HCMC)
  Đơn vị tư vấn SUD
  Địa điểm thực hiện Thành phố Hồ Chí Minh
  thời gian thực hiện 2020

   

·       Khảo sát lưu lượng giao thông và tổ chức giao thông khu vực xung quanh dự án

·       Đánh giá hiện trạng hoạt động giao thông khu vực dự án

·       Tính toán, dự báo nhu cầu giao thông

·       Thiết kế các điểm đấu nối giao thông và tổ chức giao  thông của công trình

·       Đánh giá chi tiết tác động giao thông của dự án

Xây dụng mô hình mô phỏng giao thông cho dự án theo 2 kịch bản có và không có dự án cho năm hiện tại và tương lai

Dự án cùng chuyên mục

Đối tác