slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide6 slide7 slide8 slide9 slide10 slide11 slide12 slide13 slide14
 • Điều chỉnh phương thức hoạt động, tối ưu hóa hành trình các tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế - giai đoạn 2
 • Điều chỉnh phương thức hoạt động, tối ưu hóa hành trình các tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế - giai đoạn 2

  Tên dự án Điều chỉnh phương thức hoạt động, tối ưu hóa hành trình các tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế - giai đoạn 2
  Chủ đầu tư Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế
  Đơn vị tư vấn SUD
  Địa điểm thực hiện Thừa Thiên Huế
  thời gian thực hiện 2020

   

Nội dung công việc chính của đề án:
 • - Thu thập tài liệu về hiện trạng hoạt động VTHKCC Thừa Thiện Huế
 • - Khảo sát phỏng vấn quan điểm của người dân về hiện trạng VTHKCC Thừa Thiên Huế
 • - Đánh giá hiện trạng giao thông
 • - Đề xuất phương án hoàn chỉnh toàn bộ mạng lưới tuyến VTHKCC
 • - Đề xuất cơ chế chính sách và Giải pháp triển khai thực hiện đề án

 

Dự án cùng chuyên mục

<<1 2 3 4 5 6 7

Đối tác