slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide6 slide7 slide8 slide9 slide10 slide11 slide12 slide13 slide14
 • Điều chỉnh quy hoạch phát triển vận tải hành khách bằng xe Taxi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 • Điều chỉnh quy hoạch phát triển vận tải hành khách bằng xe Taxi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  Tên dự án Điều chỉnh quy hoạch phát triển vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
  Chủ đầu tư Sở giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng
  Đơn vị tư vấn SUD
  Địa điểm thực hiện Thành phố Đà Nẵng
  Thời gian thực hiện 2016

   

Nội dung chính của dự án: Điều chỉnh quy hoạch vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nhằm: 

- Phân tích bối cảnh xây dựng đề án; phân tích hiện trạng vận tải hành khách bằng xe taxi tại thành phố;

- Đánh giá công tác triển khai Quy hoạch vận tải taxi; dự báo nhu cầu đi lại bằng taxi trên địa bàn thành phố Đà nẵng giai đoạn 2016-2025 và giai đoạn 2026-2030;

- Đề xuất phương án quy hoạch phát triển vận tải hành khách bằng taxi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng định hướng đến năm 2025 và tầm nhìn 2030;

- Cơ chế chính sách quản lý hoạt động vận tải bằng taxi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Dự án cùng chuyên mục

<<1 2 3 4

Đối tác