slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide6 slide7 slide8 slide9 slide10 slide11 slide12 slide13 slide14

Giới thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BỀN VỮNG – SUD

 

    Công ty cổ phần phát triển bền vững đô thị - Sustainable Urban Development Joint-stock Company được thành lập ngày 17 tháng 12 năm 2009. 

    SUD do đội ngũ cán bộ giảng viên Viện quy hoạch và quản lý Giao thông Vận tải – Trường đại học Giao thông Vận tải góp vốn và được thành lập với mục đích chuyên nghiệp hóa hoạt động tư vấn về Giao thông Vận tải, nâng tầm chất lượng dịch vụ tư vấn nội địa Việt Nam đạt đẳng cấp quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực Quy hoạch, Quản lý giao thông, Tổ chức giao thông, Khai thác vận tải, Logistics & Quản trị chuỗi cung ứng, An  toàn, Môi trường và phát triển bền vững Giao thông Vận tải

 
Các mốc thời gian hình thành SUD như sau:
 
- Năm 1995: Trường Đại học Giao thông Vận tải ra quyết định thành lập Trung tâm tư vấn phát triển Giao thông Vận tải (Trasport Development Consulting  Center – TRANCONCEN), có chức năng cung cấp các dịch vụ đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ , nghiên cứu và tư vấn chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực GTVT.
- Năm 2001: Trường Đại học Giao thông Vận tải ra quyết định thành lập Bộ môn Quy hoạch và Quản lý Giao thông Vận tải (Section of Transport Planning and Management – STPM) với chức năng xây dựng chương trình và thực hiện đào tạo đại học, sau đại học chuyên ngành Quy hoạch & quản lý GTVT; Logistics; nghiên cứu khoa học và tham gia các hoạt động tư vấn chuyên sâu về Quy hoạch, Quản lý GTVT, tổ chức quản lý vận tải, logistics và quản trị chuỗi cung ứng. Trực thuộc Bộ môn có phòng thực nghiệm công nghệ cao chuyên về mô phỏng giao thông, nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới trong quản lý giao thông vận tải.
- Ngày 22/12/2004: Trường Đại học Giao thông Vận tải ra quyết định thành lập Viện Quy hoạch và Quản lý Giao thông Vận tải (Institute of Transport Planning and Management – ITPM), trực thuộc Viện (ITPM) gồm có Bộ môn Quy hoạch và Quản lý Giao thông Vận tải và Trung tâm tư vấn phát triển Giao thông Vận tải;
- Năm 2009, trước yêu cầu ngày càng cao của xã hội về chất lượng dịch vụ tư vấn, cũng như việc cần thiết phải có một tổ chức chuyên nghiệp hơn để cung cấp dịch vụ tư vấn đẳng cấp trong các lĩnh vực nghiên cứu là thê mạnh của Viện Quy hoạch & Quản lý GTVT, đội ngũ cán bộ giảng viên của Viện quyêt định góp vốn để thành lập Công ty cổ phần phát triển đô thị bền vững (SUD). Lúc này các hoạt động của Viện (ITPM) được phân cấp như sau:
      + Bộ môn (STPM) chuyên về nghiên cứu, đào tạo đại học, sau đại học về các lĩnh vực là thế mạnh lâu năm như Quy hoạch, Quản lý giao thông, Tổ chức giao thông, Khai thác vận tải, Logistics & Quản trị chuỗi cung ứng, An  toàn, Môi trường và phát triển bền vững Giao thông Vận tải. Đội ngũ giảng viên STPM là hạt nhân của toàn bộ hoạt động đào tạo, nghiên cưu và tư vấn.
     + Trung tâm (TRANCONCEN) cung cấp dịch vụ nghiên cứu, đào tạo theo đơn đặt hàng và bồi dưỡng nghiệp vụ.
     + Công ty (SUD) cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp, đặc biệt trong các lĩnh vực là thế mạnh của ITPM.
 
      Được kế thừa toàn bộ năng lực nghiên cứu, đào tạo và tư vấn chuyển giao công nghệ của Viện Quy hoạch và Quản lý Giao thông Vận tải – Trường đại học Giao thông Vận tải. với đội ngũ chuyên gia trình độ cao, giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực thuộc ngành Giao thông Vận tải, đến nay SUD đã không ngừng nỗ lực xây dựng và phát triển, thu hút đầu tư chất xám, đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ kỹ thuật và quản lý, tăng cường đầu tư trang thiết bị công nghệ cao và các phần mềm chuyên dụng. SUD được nhiều nhà đầu tư và khách hàng đánh giá là một thương hiệu tư vấn uy tín, tin cậy, đã độc lập đảm đương triển khai nhiều hợp đồng tư vấn quốc tế quy mô lớn và phức tạp trong ngành Giao thông Vận tải.
       Dù hiện tại còn nhiều khó khăn & thách thức, nhưng với năng lực và kinh nghiệm đã được khẳng định trong vài chục năm hình thành và nghiên cứu, đào tạo, tư vấn trong các lĩnh vực chuyên sâu về Giao thông Vận tải nói trên; được kế thừa năng lực, văn hóa và truyền thống của Viện Quy hoạch & Quản lý Giao thông Vận tải, chúng tôi tự tin khẳng định rằng Công ty Cổ phần phát triển đô thị bền vững SUD sẽ tiếp tục cung cấp cho xã hội và khách hàng các dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp, đẳng cấp, chất lượng. 
       Chúng tôi hy vọng rằng SUD có thể góp phần nhỏ bé vào công cuộc phát triển đất nước trong thời kỳ hội nhập thông qua việc cung cấp các dịch vụ tư vấn do nhà thầu Việt Nam thực hiện, với chất lượng đẳng cấp quốc tế và giá thành nội địa. Và sẽ chứng minh rằng sử dụng dịch vụ tư vấn NỘI ĐỊA cho các dự án lớn sẽ có mức chi phí thấp chỉ bằng 1/3 nhưng chất lượng tương đương các nhà thầu nước ngoài. 
 
" SUD - GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ, GIÁ THÀNH NỘI ĐỊA"
 

Đối tác