slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide6 slide7 slide8 slide9 slide10 slide11 slide12 slide13 slide14
 • Hệ thống thu phí tắc nghẽn thành phố Hồ Chí Minh - HCCS
 • Hệ thống thu phí tắc nghẽn thành phố Hồ Chí Minh - HCCS

  Tên dự án Hệ thống thu phí tắc nghẽn thành phố Hồ Chí Minh - HCCS
  Chủ đầu tư UBND thành phố Hồ Chí Minh và sở Giao thông Vận tải
  Địa điểm thực hiện Thành phố Hồ Chí Minh
  Thời gian thực hiện 2011 - 2012

   

Nội dung chính của dự án

Thiết lập một hệ thống ERP xung quanh trung tâm thành phố bao gồm 33 cổng thu phí và 1 công trung tâm. Đây là dự án thu phí đường bộ đầu tiên ở Việt Nam giới thiệu hệ thống ERP và sử dụng mô hình vi mô cho TIA:

• Phân tích điều kiện hiện trạng giao thông ở thành phố Hồ Chí Minh

• Xây dựng mô hình giao thông và hệ thống thu phí

• Hệ thống thu phí và mức phí

• Đánh giá sự khác nhau của hệ thống thu phí

• Thiết kế cơ sở hệ thống thu phí

• Viết báo cáo và thuyết trình với các cơ quan thành phố Hồ Chí Minh

 

Dự án cùng chuyên mục

<<1 2 3 4 5 6 7 8 9

Đối tác