slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide6 slide7 slide8 slide9 slide10 slide11 slide12 slide13 slide14
 • Hợp tác triển khai các dự án đầu tư phát triển hệ thống giao thông thông minh
 • Hợp tác triển khai các dự án đầu tư phát triển hệ thống giao thông thông minh

  Tên dự án Hợp tác triển khai các dự án đầu tư phát triển hệ thống giao thông thông minh
  Chủ đầu tư Công ty Cổ phần công nghiệ Tiên Phong
  Đơn vị tư vấn SUD
  Địa điểm thực hiện Hà Nội
  Thời gian thực hiện 2016

   

ITS là công nghệ giao thông phát triển mạnh trên thế giới, được sử dụng để giải quyết các vấn đề của giao thông đường bộ, bao gồm tai nạn và ùn tắc giao thông. ITS sử dụng các tiến bộ của công nghệ thông tin và viễn thông để liên kết giữa con người, hệ thống đường giao thông và phương tiện giao thông lưu thông trên đường thành một mạng lưới thông tin và viễn thông phục vụ cho việc lưu thông tối ưu trên đường...

Nội dung thực hiện chính của đề án: Nghiên cứu chi tiết hiện trạng công nghệ thông tin quản lý vận tải hành khách công cộng và quản lý hệ thông cơ sở dự liệu có liên quan,  xây dựng báo cáo chủ trương đầu tư hệ thống công nghệ thông tin quản lý vận tải hành khách công cộng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu thuộc hệ thống giao thông công cộng thông minh tại thành phố Hà Nội.

Dự án cùng chuyên mục

<<1 2 3 4 5 6 7 8 9

Đối tác