slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide6 slide7 slide8 slide9 slide10 slide11 slide12 slide13 slide14
 • Khảo sát, đánh giá, mô phỏng giao thông nút giao đường Hàm Nghi, Tôn Đức Thắng và Võ Văn Kiệt thành phố Hồ Chí Minh
 • Khảo sát, đánh giá, mô phỏng giao thông nút giao đường Hàm Nghi, Tôn Đức Thắng và Võ Văn Kiệt thành phố Hồ Chí Minh

  Tên dự án Khảo sát, mô phỏng giao thông tai nút giao Hàm Nghi, Tôn Đức Thắng và Võ Văn Kiệt thành phố Hồ Chí Minh
  chủ đầu tư

  Công ty cổ phần đầu tư Alphaking

   ( Việt Nam )

  Đơn vị tư vấn SUD
  Địa điểm thực hiện Hồ Chí Minh
  Thời gian thực hiện 2017

   

Mục đích chính của dự án: Nghiên cứu, khảo sát, sử dụng phần mềm mô phỏng giao thông để mô phỏng lại hoạt động giao thông tại nút giao trước và sau khi thực hiện các phương án để có cơ sở lựa chọn giải pháp hữu hiệu nhất.

Nội dung chính dự án: Sau khi rà soát về các Quy hoạch giao thông đã được phê duyệt và điều kiện thực tế tại khu vực nghiên cứu và có được các số liệu cần thiết từ các cuộc khảo sát thì đơn vị tư vấn đã thực hiện đề xuất thiết kế sơ bộ cho thiết kế các nội dung mới , xây dựng các báo cáo đánh giá tác động giao thông, mô phỏng lại giao thông tại khu vực bằng phần mềm visim để mô tả và tối ưu hóa phương án Quy hoạch giao thông đã được sửa đổi, sau đó đề xuất các chính sách hỗ trợ cho bất kì phương án đề xuất hoặc sửa đổi được yêu cầu đổi cho đến các phê duyệt hiện tại. Cuối cùng là trả lời các cấu hỏi hoặc yêu cầu từ cơ quản quản lý. 

Dự án cùng chuyên mục

<<1 2 3 4 5

Đối tác