slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide6 slide7 slide8 slide9 slide10 slide11 slide12 slide13 slide14
 • Khóa đào tạo về quản lý, vận hành và bảo dưỡng hệ thống vận tải hành khách công cộng - Giai đoạn 2
 • Khóa đào tạo về quản lý, vận hành và bảo dưỡng hệ thống vận tải hành khách công cộng - Giai đoạn 2

  Tên dự án Gói thầu TP5: Khóa đào tạo về quản lý, vận hành và bảo dưỡng hệ thống vận tải hành khách công cộng - Giai đoạn 2
  Chủ đầu tư Ban quản lý dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng
  Đơn vị tư vấn SUD
  Địa điểm thực hiện Thành phố Đà Nẵng
  Thời gian thực hiện 2017

   

Những nội dung chính của dự án: Khóa đào tạo Quản lý, vận hành và bảo dưỡng hệ thống vận tải hành khách công cộng gồm những học phần sau đây: Phân tích dự báo nhu cầu giao thông; nhu cầu sử dụng vận tải hành khách công cộng và kế hoạch doanh thu; quản lý hợp đồng vận tải hành khách công cộng; quản lý an toàn giao thông; thăm quan, trao đổi kinh nghiệm về triển khai hệ thống xe buýt nhanh tại Hà Nội.

Dự án cùng chuyên mục

<<1 2 3 4 5 6 7 8 9

Đối tác