slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide6 slide7 slide8 slide9 slide10 slide11 slide12 slide13 slide14
 • Lập báo cáo đánh giá tác động giao thông - Dự án: Khu hỗn hợp cao tầng, khách sạn, thương mại, dịch vụ Hải Âu Hotel
 • Lập báo cáo đánh giá tác động giao thông - Dự án: Khu hỗn hợp cao tầng, khách sạn, thương mại, dịch vụ Hải Âu Hotel

  Tên dự án Lập báo cáo đánh giá tác động giao thông - Dự án: Khu hỗn hợp cao tầng, khách sạn, thương mại, dịch vụ Hải Âu Hotel
  Chủ đầu tư Công ty cổ phần Đầu tư An Lộc
  Đơn vị tư vấn SUD
  Địa điểm thực hiện Thành phố Hà Nội
  thời gian thực hiện 2020

   

 • - Khảo sát và đánh giá hiện trạng giao thông khu vực dự án
 • - Đánh giá hiện trạng hoạt động giao thông khu vực dự án
 • - Tính toán, dự báo nhu cầu giao thông
 • - Thiết kế các điểm đấu nối giao thông và tổ chức giao thông của công trình
 • - Đánh giá chi tiết tác động giao thông của dự án

 

Dự án cùng chuyên mục

Đối tác