slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide6 slide7 slide8 slide9 slide10 slide11 slide12 slide13 slide14
 • Lập Báo cáo đánh giá tác động giao thông - Empire City Lô 2-13 (MU1, MU2, MU3) Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Q. 2, TP HCM
 • Lập Báo cáo đánh giá tác động giao thông - Empire City Lô 2-13 (MU1, MU2, MU3) Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Q. 2, TP HCM

  Tên dự án Lập Báo cáo đánh giá tác động giao thông - Empire City Lô 2-13 (MU1, MU2, MU3) Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Q. 2, TP HCM
  Chủ đầu tư Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương
  Đơn vị tư vấn SUD
  Địa điểm thực hiện Thành phố Hồ Chí Minh
  thời gian thực hiện 2020

   

Nội dung công việc của dự án:
 • Thu thập số liệu về QH, tổ chức giao thông tại khu vực
 • Khảo sát lưu lượng giao thông tại các mặt cắt, nút giao thông kết nối trực tiếp đến dự án
 • Tính toán nhu cầu đi lại phát sinh từ toàn bộ khu vực dự án mới hình thành
 • Thiết kế các điểm đấu nối giao thông và kết nối giao thông của công trình
 • Mô phỏng và đánh giá tác động giao thông theo các kịch bản
 • Đề xuất giải pháp hạn chế tác động

 

Dự án cùng chuyên mục

Đối tác