slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide6 slide7 slide8 slide9 slide10 slide11 slide12 slide13 slide14
 • Lập Đề án xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và lập hồ sơ thiết kế tuyến, hồ sơ dự toán và Hồ sơ mời thầu 8 tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 • Lập Đề án xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và lập hồ sơ thiết kế tuyến, hồ sơ dự toán và Hồ sơ mời thầu 8 tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

  Tên dự án Lập Đề án xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và lập hồ sơ thiết kế tuyến, hồ sơ dự toán và Hồ sơ mời thầu 8 tuyến vận tải hành khách công cộng  bằng xe buýt có trợ giá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
  Chủ đầu tư Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa
  Đơn vị tư vấn SUD
  Địa điểm thực hiện\ Khánh Hòa
  thời gian thực hiện 2020

   

Nội dung công việc chính của dự án:
 • - Thu thập tài liệu định mức hoạt động VTHKCC bằng xe buýt tại các doanh nghiệp và so sánh làm cơ sở đề xuất cho tỉnh Khánh Hòa.
 • - Phân tích đánh giá hiện trạng định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động VTHKCC bằng xe buýt và so sánh định mức đang áp dụng với định mức khung của Bộ GTVT và định mức đang áp dụng tại các tỉnh, thành phố khác.
 • - Đề xuất khung định mức kinh tế kỹ thuật cho hoạt động VTHKCC bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
 • - Tính toán và xây dựng đơn giá chi tiết VTHKCC bằng xe buýt.
 • - Lập hồ sơ thiết kế vận hành tuyến
 • - Lập hồ sơ dự toán tính toán kinh phí trợ gía và đề xuất giá vé cho 08 tuyến buýt trợ giá trên địa bàn Khánh Hòa
 • - Lập hồ sơ mời thầu cho 08 tuyến buýt

 

Dự án cùng chuyên mục

<<1 2 3 4 5 6 7

Đối tác