slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide6 slide7 slide8 slide9 slide10 slide11 slide12 slide13 slide14

Lịch sử phát triển

Từ năm 1992, theo Nghị định số 23/HĐBT ban hành ngày 28/01/1992 bắt đầu cho phép các trường Đại học và Viện tại Việt Nam thành lập các Trung tâm nghiên cứu và phát triển; các giáo sư và các giảng viên sử dụng các kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm trong việc hỗ trợ và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quy hoạch, thiết kế, thực hiện thi công công trình để tăng cường kinh nghiệm thực tế. Tháng 12/1995, trường Đại học Giao thông vận tải (UTC) đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép thành lập Trung tâm Tư vấn Phát triển Giao thông vận tải (TRANCONCEN), trung tâm hoạt động trên nền tảng nghiên cứu và tư vấn công trình của các giáo sư và giảng viên của trường Đại học Giao thông vận tải. Ngày 18/01/2005, trường Đại học Giao thông vận tải quyết định thành lập Viện Quy hoạch và Quản lý Giao thông vận tải (ITPM) cùng với sự kết hợp của TRANCONCEN và chuyên ngành quy hoạch và quản lý giao thông đô thị.

 

Từ cuối năm 2007, với nghị định mới số 80/2007/NĐ-CP về Khoa học và Công nghệ Doanh nghiệp, trường Đại học Giao thông Vận tải quyết định chuyển đổi TRANCONCEN là trung tâm về khoa học và công nghệ, và sẽ tập trung chủ yếu vào các dự án nghiên cứu hơn là tư vấn và phát triển các hoạt động. Vì vậy, từ đầu năm 2009, tất cả các thành viên chủ chốt của Viện Quy hoạch và Quản lý giao thông vận tải quyết định thành lập một cơ quan mới, Công ty Cổ phần phát triển đô thị bền vững (SUD), như là nền tảng mới cho các giáo sư, giảng viên và các kỹ sư của ITPM tiến hành tư vấn và các hoạt động phát triển giao thông trong khu vực. Vì vậy, Công ty là tài sản kế thừa và danh tiếng của những nghiên cứu và phát triển từ TRANCONCEN và ITPM.

Đối tác