slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide6 slide7 slide8 slide9 slide10 slide11 slide12 slide13 slide14
 • Nghiên cứu việc thiết lập tổ chức O&M cho đường sắt đô thị ở Hà Nội
 • Nghiên cứu việc thiết lập tổ chức O&M cho đường sắt đô thị ở Hà Nội

  Tên dự án Nghiên cứu việc thiết lập tổ chức O&M cho đường sắt đô thị ở Hà Nội
  Chủ đầu tư Ban đường sắt Hà Nội (HRB)
  Địa điểm thực hiện Thành phố Hà Nội
  Thời gian thực hiện 2011 - 2012

   

Nội dung chính của dự án

Hỗ trợ kỹ thuật cho cơ quan quản lý giao thông công cộng của thành phố Hà Nội:

• Cơ sở pháp lý để thành lập tổ chức O&M Hà Nội cho đường sắt đô thị

• Xác định phạm vi công việc O&M, mô hình quản lý nhà nước cho O&M và giao thông đô thị

• Xác định công cụ quản lý và giải pháp

• Công việc ưu tiên qua từng giai đoạn

 

Dự án cùng chuyên mục

<<1 2 3 4 5 6 7 8 9

Đối tác