slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide6 slide7 slide8 slide9 slide10 slide11 slide12 slide13 slide14
 • Quy hoạch phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025
 • Quy hoạch phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025

  Tên dự án Quy hoạch phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025
  Chủ đầu tư TT quản lý và điều hành VTHK công cộng thành phố Hồ Chí Minh
  Đơn vị tư vấn SUD
  Địa điểm thực hiện Thành phố Hồ Chí Minh
  Thời gian thực hiện 2009 - 2011

   

Nội dung chính của dự án

• Đánh giá, phân tích hiện trạng VTHKCC tại thành phố HCM

• Đánh giá hiện trạng của hệ thống thể chế của đơn vị giao thông công cộng tại thành phố Hồ Chí Minh

• Khảo sát về cơ sở hạ tầng, điều kiện giao thông và chất lượng dịch vụ hệ thống xe buýt tại thành phố Hồ Chí Minh

• Dự báo nhu cầu giao thông đô thị tới năm 2025

• Thiết lập mạng lưới xe buýt đến năm 2015, 2020 và 2025 theo tiến trình phát triển của hệ thống vận tải khối lượng lớn

• Thiết kế cơ sở hoạt động xe buýt trên mạng lưới

• Đề xuất vị trí thiết kế thông thường cho điểm depot, đầu – cuối và các nhà ga

• Đề xuất chi tiết kỹ thuật và tiêu chuẩn phát thải cho đội xe của thành phố HCM

• Đề xuất hệ thống quản lý ITS và vé điện tử cho giao thông cộng cộng HCM

• Đề xuất tổ chức lại thể chế giao thông cộng thành phố HCM

• Dự toán chi phí

• Đánh giá môi trường, xã hội – kinh tế của kịch bản phát triển xe buýt

• Đề xuất chiến lược và chính sách thực hiện

 

Dự án cùng chuyên mục

<<1 2 3 4

Đối tác